• Būvniecības firma “Virāža”
  • Grāmatvedība : 64124501
  • Karjers “Pāvuli” : 29405647

Minerālmateriāli

Karjers “Pāvuli” atrodas ģeogrāfiski izdevīgā vietā, Vidzemes vidienē  Raunas novadā un vismaz piecu lielāku ceļu krustpunktā – 23 km attālumā no Cēsīm un Smiltenes, 30 km attālumā no Valmieras, blakus valsts galvenajam autoceļam A2 Rīga—Sigulda—Igaunijas robeža.

Karjerā tiek ražoti dažādi smilts, grants minerālmateriālu maisījumi, ko iegūst no zems dzīlēm. Šie materiāli ir piemēroti betonēšanas darbiem, bruģēšanas darbiem, ceļu būvniecībai, kā arī citiem celtniecības darbiem. “Pāvulos” bez sagatavotiem maisījumiem pieejama ir oļi, laukakmeņi, kā arī melnzeme labiekārtošanas darbiem. Sīkāk par materiāliem skatīt tabulu.